Praktische info

Ons team

teamkogge

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Bovenste rij, van links naar rechts:
Foekje van der Meer, Annie Smit, Mark van Krimpen, Leanne van Balen en Lucy Beugelsdyk.

Onderste rij, van links naar rechts:
Franciska Goodijk, Johannes Hospes, Conny Jansen, Hilda Zuidhof, Doete Stenekes, Nynke Jorna en...

Meer over 'Ons team'

School- & gymtijden

School

CONTINUROOSTER

Sinds twee jaar werken we met een continurooster op basis van het vijf-gelijke-dagen model.

Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en groep 1/2 op donderdag en vrijdag tot 12.00 uur. Groep 3/4 is op vrijdag ook om 12.00 uur vrij. De...

Meer over 'School- & gymtijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

SCHOOLJAAR 2017/2018

Kanjertraining studiemiddag team Woensdag 21 maart 2018 vanaf 12.00 uur

Goede Vrijdag en Paasmaandag Vrijdag 30 maart & maandag 2 april 2018

Koningsdag en meivakantie Vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart Donderdag 10 & vrijdag 11 mei 2018

Pinkstermaandag Maandag 21...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 531606. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Conny Jansen is te bereiken via 0515 - 531606 kogge@gearhing.net 

Ook kunt u alvast onze informatiefolder bekijken.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit...

Meer over 'Nieuwe ouders'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids OT6

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

BSO

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf 1 maart 2017 biedt de Stichting Kinderopvang Friesland buitenschoolse opvang (BSO: voorschoolseopvang, naschoolse opvang en vakantieopvang) aan op BSO De Speelboom in IJlst.

Naast het flexibele karakter van BSO De Speelboom, is een goed begin van de dag belangrijk...

Meer over 'BSO'

Passend onderwijs

logo passend onderwijs

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs'

Onze schoolregels

Op onze school

De Kogge,
een school waar ieder kind uniek is.
Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten.

Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen mogelijkheden.

Voor ons is...

Meer over 'Onze schoolregels'

De organisatie van ons onderwijsteam

organisatie 2

De Kogge is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'