Nieuwe schoolsportshirts

  • 08 april 2016
Schoolsportshirts

De Kogge heeft 100 nieuwe schoolsportshirts 'gekregen'. We hebben deze shirts kunnen kopen met behulp van sponsorgeld van Timpaan Welzijn. In verband met het continurooster is de TSO van De Kogge gestopt met ingang van dit schooljaar. De TSO had nog een bedrag op de rekening staan. Met het geld van Timpaan Welzijn en het restant bedrag van de TSO zijn wij nu voorzien van 100 van deze prachtige schoolsportshirts in diverse maten Op de voorkant staat het logo van Timpaan afgedrukt en op de achterkant dat van De Kogge.

Vanaf deze plek willen we Timpaan Welzijn, Geeske & Judith heel hartelijk bedanken. Geeske die 'alles' geregeld heeft en Judith die ons op deze mogelijkheid van shirtsponsoring attendeerde.

De shirts zijn voor het eerst gebruikt door de meiden die mee hebben gedaan aan het volleybaltoernooi. Op de foto blije gezichten van de meisjes van groep 5/6: Heleen, Anniek, Doutsen, Mare en begeleider Marten. (Bente staat niet op de foto).