BSO De Speelboom

  • 24 februari 2017
BSO De Speelboom foto

Vanaf 1 maart 2017 biedt de Stichting Kinderopvang Friesland buitenschoolse opvang (BSO: voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang) aan op BSO De Speelboom in IJlst.

Graag nodigt Stichting Kinderopvang Friesland u uit op maandag 27 februari a.s. om 17:00 uur. U kunt dan kennismaken met de Stichting Kinderopvang Friesland en met de nieuw aangestelde pedagogisch medewerker, die de opvang voor uw kinderen gaat verzorgen. Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor deze enthousiaste, ondernemende medewerker. Voor meer informatie zie bijgaande brief.