Ouders

Nieuwsbrieven

Eric nieuwsbrief 1

Nieuwsbrieven 2022-2023

Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrieven!
 

Meer over 'Nieuwsbrieven '

Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage

Ouderraad

U kunt de leden van de OR persoonlijk benaderen of via het e-mailadres: or.kogge@gearhing.net

Leden ouderraad
Nolke Bergstra, Jelmer Batteram (penningmeester), Sanne Feenstra, Femke Hooft, Kirsten Reiker, Susanne Slot, Dorathea Vallinga (voorzitter) en Nynke van der Woude-Kuipers.

Namens team:...

Meer over 'Ouderraad & vrijwillige ouderbijdrage'

Medezeggenschap

MR kleurrijk2

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de directie bij het nemen van bepaalde besluiten. In een aantal gevallen kan er zelfs sprake zijn van instemmingsrecht van de MR. De ouderleden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn...

Meer over 'Medezeggenschap'

Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen2

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer...

Meer over 'Verlofaanvraag & Leerplicht'

Leerlingenraad

LL raad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze nodig...

Meer over 'Leerlingenraad'

Medewerker gebiedsteam op school

vraagtekens

Thérèse Hartkamp is medewerker van het gebiedsteam Buitengebied Súdwest-Fryslân en verbonden aan de school van uw kind(eren).

Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u contact met mij opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kan ik samen met u kijken wat we kunnen doen...

Meer over 'Medewerker gebiedsteam op school'

Praktijkondersteuner-Jeugd

Praktijkondersteuner Jeugd
Meer over 'Praktijkondersteuner-Jeugd'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Pestprotocol

lieve heersb

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat.

Dit doen we door o.a.:

  • te zorgen voor een goed klassenmanagement;
  • duidelijke regels en routines op school en in de klas;
  • te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
  • te werken aan een goed groepsklimaat door...
Meer over 'Pestprotocol'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Wat te doen bij hoofdluis?

hoofdluis2
  • Hier leest u wat u kunt doen wanneer uw kind hoofdluis heeft.
Meer over 'Wat te doen bij hoofdluis?'

Klachtenprocedure

vraag stellen

Wanneer u een klacht heeft...

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar praten helpt daarbij. De Kogge wil actief onderlinge problemen goed oplossen.

Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger, leerling of teamlid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school.

Bij...

Meer over 'Klachtenprocedure'

Tút en derút strook

Tut en der ut

Ontwerp door Kes, Sietse, Ron, Paula en Esmee, IJlst 2011

Meer over 'Tút en derút strook'

Websitelinks

links

Een website over pesten:
www.pestweb.nl

Belangenorganisatie van het openbaar onderwijs:
www.voo.nl

Informatie over medezeggenschap:
www.infowms.nl

Stichting van het bevoegd gezag van de openbare basisscholen:
www.gearhing.nl

Scholen voor voortgezet onderwijs:

Nordwin College

Praktijkonderwijs Sneek De...

Meer over 'Websitelinks'