Verlofaanvraag & Leerplicht

Lerendoenwesamen2

Vanaf vijf jaar verplicht naar school
Een kind mag naar school wanneer het vier jaar is. Wanneer een kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs. Uw vierjarige kleuter mag thuis blijven wanneer u denkt dat het nodig is. Dit wel graag overleggen met de leerkracht.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan krijgen van onderwijs.

Het eerste jaar op school
Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. Ouders kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuis houden Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat een kind tien uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard en dan later in één keer worden opgenomen. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.

Kinderen afmelden
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan kunt u dit doorgeven via de Parro app.
Als uw kind ziek is, dan kunt u dit ook doorgeven via de Parro app. Graag ontvangen wij de ziekmelding voor 8.30 uur, omdat we bij geen bericht telefonisch contact opnemen.

Verlof of vakantie buiten de schoolvakanties
In bepaalde gevallen (zie hiervoor de schema's onderaan deze pagina) kunnen ouders toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Wanneer u genoodzaakt bent buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan, geven wij er de voorkeur aan dat u die opneemt buiten de toets periodes.
Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te vragen.

 

  • Voor het Handboek Leerplicht Primair Onderwijs Fryslân klikt u hier.

De directeur beslist wanneer het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Verlof moeten ouders 'schriftelijk' aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren (dat geldt uiteraard niet voor een begrafenis). Hiervoor gebruikt de school een digitaal aanvraagformulier. Indien ouders verlof aanvragen om 'overige gewichtige omstandigheden', dan dienen ouders een verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn. Wanneer het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.

Schema's voor verlofaanvragen
In de bijlagen vindt u de informatie over verlofaanvraag: