Tút en derút strook

Tut en der ut

Ontwerp door Kes, Sietse, Ron, Paula en Esmee, IJlst 2011

AFSPRAKEN 

  • Tút en derút geldt alleen tijdens het brengen.
  • Op de Tút en derút strook mag niet geparkeerd worden (ook niet tijdens het halen).
  • Zo ver mogelijk doorrijden tot het einde van de strook of aansluiten in de rij.
  • Gelijk na het stoppen: Tútsje, berntsje(s) derút en rêstich fuortride!
  • Kinderen aan de stoeprand uit de auto laten stappen.

Verder

  • Wilt u de kindreen in school brengen, parkeer dan de auto op de parkeerplaats. Zo houden we de schooluitgang overzichtelijk.
  • Ouders die op de fiets of lopend komen, kunnen gebruik maken van de wachtplek. Zo houden de kinderen het overzicht.