Over De Kogge

Welkom!

fontein2

Onze naam heeft een historische betekenis. Een kogge is een middeleeuws schip, dat in de gouden eeuw regelmatig IJlst bezocht om zijn handelswaar te laden of te lossen. De Kogge van nu laat uw kind meevaren op weg naar het voortgezet onderwijs. De bemanning bestaat uit enthousiaste en ervaren...

Meer over 'Welkom!'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Onze school

Top2

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 130 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch...

Meer over 'Onze school'

Dalton onderwijs

ontdekken

De Kogge is op weg om Daltonschool te worden. Begin 2017 is het team gestart met de Dalton opleiding en in het najaar van 2019 hopen we de officiële licentie te krijgen van de Nederlands Dalton Vereniging.

In dit filmpje wordt duidelijk hoe kinderen op een Daltonschool leren.

Nieuwsgierig...

Meer over 'Dalton onderwijs'

Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities 2019/2020 voor onderwijsteam 6.

Meer over 'Onze ambities'

Missie & Visie

kompas2

De Kogge is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Kogge is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school...

Meer over 'Missie & Visie'

Kanjertraining

296688 23329 groot1

De Kogge volgt in december 2015 de Kanjertraining en wordt daarmee een Kanjerschool.

Wat is De Kanjertraining?
De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming. De methode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht geeft. De Kanjertraining is bedoeld...

Meer over 'Kanjertraining'

Verkeersactieve school

VVN logo verkeersactieve school VVN DEF

Op De Kogge vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders veilig op weg gaan naar school en weer naar huis.

In 2013 hebben we het label 'Verkeersveilige School' van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen. Een kwaliteitskeurmerk voor scholen, die zich sterk maken voor de verkeersveiligheid op...

Meer over 'Verkeersactieve school'