Over De Kogge

Welkom!

fontein2

Onze naam heeft een historische betekenis. Een kogge is een middeleeuws schip, dat in de gouden eeuw regelmatig IJlst bezocht om zijn handelswaar te laden of te lossen. De Kogge van nu laat uw kind meevaren op weg naar het voortgezet onderwijs. De bemanning bestaat uit enthousiaste en ervaren...

Meer over 'Welkom!'

Onderdeel van KyK

Onderdeel van KyK

Wij zijn een 'Skoalle fan KyK'

Bij KyK laten we kinderen zien wat zij de toekomst kunnen bieden. En daar is lef voor nodig. Waarom? Zonder lef kun je niet leren en kom je niet verder. Want leren doe je met vallen en opstaan, toch?

Lef is volgens KyK vertrouwen op een goede afloop. Om vol...

Meer over 'Onderdeel van KyK'

‘Wat Telt Écht’ film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ film'

Onze school

Top2

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 125 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch...

Meer over 'Onze school'

Dalton onderwijs

Daltonvlag

De Kogge is op 22 juni 2021 officieel Daltonschool geworden! De Daltonvlag wappert vol trots na een ontwikkeltraject van 4 jaar met het team.

In dit filmpje wordt duidelijk hoe kinderen op een Daltonschool leren.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens bij ons kijken!
Voor een afspraak kunt u contact...

Meer over 'Dalton onderwijs'

Onze ambities

business plan template

Hieronder staan de ambities voor het schooljaar 2022-2023.

Meer over 'Onze ambities'

Missie & Visie

kompas2

De Kogge is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Kogge is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school...

Meer over 'Missie & Visie'

Kanjertraining

296688 23329 groot1

Wat is De Kanjertraining?

De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming. De methode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden en/of te verbeteren.

Kanjertraining...

Meer over 'Kanjertraining'

Zorg voor elk kind

handen

Op De Kogge vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp of uitdaging nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Verkeersactieve school

VVN logo verkeersactieve school VVN DEF

Op De Kogge vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders veilig op weg gaan naar school en weer naar huis.

We zijn in het bezit van het label 'Verkeersveilige School' van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Een kwaliteitskeurmerk voor scholen, die zich sterk maken voor de verkeersveiligheid op weg...

Meer over 'Verkeersactieve school'

Visie op openbaar onderwijs

Logo openbare scholen print

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen

Het openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en...

Meer over 'Visie op openbaar onderwijs'