Over De Kogge

Welkom!

Koggeschip

VOOR ONDERWIJS DAT MEEGROEIT!

Onze naam heeft een historische betekenis. Een kogge is een middeleeuws schip, dat in de gouden eeuw regelmatig IJlst bezocht om zijn handelswaar te laden of te lossen. De Kogge van nu laat uw kind meevaren op weg naar het voortgezet onderwijs. De bemanning bestaat...

Meer over 'Welkom!'

Onze school

Top2

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 130 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch...

Meer over 'Onze school'

Dalton onderwijs

ontdekken

Op weg naar Dalton onderwijs

De Kogge is op weg om Daltonschool te worden. Begin 2017 is het team gestart met de Dalton opleiding en in het najaar van 2019 hopen we de officiƫle licentie te krijgen van de Nederlands Dalton Vereniging.

In dit filmpje wordt duidelijk hoe kinderen op een...

Meer over 'Dalton onderwijs'

Missie & Visie

kompas2

De Kogge is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Kogge is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school...

Meer over 'Missie & Visie'

Kanjertraining

296688 23329 groot1

De Kogge volgt in december 2015 de Kanjertraining en wordt daarmee een Kanjerschool.

Wat is De Kanjertraining?
De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming. De methode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht geeft. De Kanjertraining is...

Meer over 'Kanjertraining'

Verkeersactieve school

VVN logo verkeersactieve school VVN DEF

Op De Kogge vinden we het belangrijk dat kinderen en ouders veilig op weg gaan naar school en weer naar huis.

In 2013 hebben we het label 'Verkeersveilige School' van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontvangen. Een kwaliteitskeurmerk voor scholen, die zich sterk maken voor de verkeersveiligheid op...

Meer over 'Verkeersactieve school'