Praktische info

Ons team

Teamfoto Kogge 2021 2022

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Van links naar rechts:

Patricia Koehoorn, Marije Bootsma, Franciska Goodijk, Geertje Feenstra, Geartsje Flisijn, Nynke Jorna, Ilona van Hoogmoed, Conny Jansen, Sanne Hoekstra, Greetje Veenstra, Lucy Beugelsdijk en Ans Kooistra.

 

IJlst, 18 augustus 2021

Meer over 'Ons team'

Schooltijden

School

CONTINUROOSTER

We werken met een continurooster op basis van het vijf-gelijke-dagen model.

Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De groepen 1 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij. De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur.
De kinderen blijven 's...

Meer over 'Schooltijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Rondom Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Pinksteren: maandag 6 juni

Studiedag De Kogge: dinsdag 7 juni

Zes weken zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

beterschapskaart lego hartjes kind jb17041401 1

Afspraken tijdens schooltijd
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Conny Jansen is te bereiken via 0515 - 531606 kogge@gearhing.net 

Ook kunt u alvast onze informatiefolder bekijken.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'

Mediawijsheid en sociale media

1409564214 mediasmart resize 642x642

Voor ons onderwijsteam hebben we een handboek mediawijsheid en sociale media opgesteld. Hierin staan de 10 competenties voor mediawijsheid, het aanbod voor onze leerlingen, veilig op het internet afspraken in de klas en privacy afspraken (met name bedoeld voor leerkrachten.

Meer over 'Mediawijsheid en sociale media'

Schoolgids onderwijsteam 6

SchoolgidsOT6 21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

BSO

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf 1 maart 2017 biedt de Stichting Kinderopvang Friesland buitenschoolse opvang (BSO: voorschoolseopvang, naschoolse opvang en vakantieopvang) aan op BSO De Speelboom in IJlst.

Naast het flexibele karakter van BSO De Speelboom, is een goed begin van de dag belangrijk...

Meer over 'BSO'

Onze schoolkalender

Klaar voor de start

In onze schoolkalender staat veel informatie over onze school weergegeven. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Meer over 'Onze schoolkalender'

Onze schoolregels

Op onze school

De Kogge,
een school waar ieder kind uniek is.
Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten.

Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen mogelijkheden.

Voor ons is...

Meer over 'Onze schoolregels'

De organisatie van ons onderwijsteam

Gearhing kogge

De Kogge is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'