Praktische info

Ons team

Team Kogge

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Achterste rij van links naar rechts:
Cora Ietswaart, Conny Jansen, Franciska Goodijk, Nynke Jorna, Ilona van Hoogmoed, Marlon Blaauwgeers, Geertje Flisijn, Ans Kooistra.

Bij de fiets:
Lucy Beugelsdijk, Johannes Hospes, Greetje Veenstra, Marije...

Meer over 'Ons team'

Schooltijden

School

CONTINUROOSTER

We werken met een continurooster op basis van het vijf-gelijke-dagen model.

Dit betekent dat de kinderen vijf dagen per week van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De groepen 1 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij. De ochtendpauze is van 10.15 tot 10.30 uur.
De kinderen blijven 's...

Meer over 'Schooltijden'

Vakanties & vrije dagen

vakantie

Zes weken zomervakantie Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Studiedag team Vrijdag 9 oktober

Herfstvakantie Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober

Kerstvakantie Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari

Studiedag team Maandag 25 januari

Voorjaarsvakantie Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

Goede Vrijdag...

Meer over 'Vakanties & vrije dagen'

Uw kind af- of ziekmelden

Beterschap

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.15 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0515 - 531606. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooluren ziek worden of gewond raken. We...

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Nieuwe ouders

91

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator.

Conny Jansen is te bereiken via 0515 - 531606 kogge@gearhing.net 

Ook kunt u alvast onze informatiefolder bekijken.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u dit

Meer over 'Nieuwe ouders'

Schoolgids onderwijsteam 6

Voorkant schoolgids

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids onderwijsteam 6'

BSO

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf 1 maart 2017 biedt de Stichting Kinderopvang Friesland buitenschoolse opvang (BSO: voorschoolseopvang, naschoolse opvang en vakantieopvang) aan op BSO De Speelboom in IJlst.

Naast het flexibele karakter van BSO De Speelboom, is een goed begin van de dag belangrijk...

Meer over 'BSO'

Passend onderwijs

logo passend onderwijs

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School...

Meer over 'Passend onderwijs'

Onze schoolkalender

Rekendag

In onze schoolkalender staat veel informatie over onze school weergegeven. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Meer over 'Onze schoolkalender'

Onze schoolregels

Op onze school

De Kogge,
een school waar ieder kind uniek is.
Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten.

Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen mogelijkheden.

Voor ons is...

Meer over 'Onze schoolregels'

De organisatie van ons onderwijsteam

Gearhing kogge

De Kogge is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Blinker in Bolsward en 't Hazzeleger in Balk vormen we onderwijsteam 6.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing. Groepsleerkrachten van verschillende scholen...

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'