Ons team

k 19

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Achterste rij van links naar rechts:
Ans Kooistra, Lucy Beugelsdijk, Geertje Feenstra, Johannes Hospes, Nynke Jorna, Conny Jansen en Franciska Goodijk.

Daarvoor:
Marije Bootsma, Doete Stenekes, Ilona van Hoogmoed, Greetje Veenstra en Hilda Zuidhof.

IJlst, 31 augustus 2018

Conny2

Locatiecoördinator, intern begeleider (IB-er) en leerkracht plusklas van De Kogge Conny Jansen

Werkdagen dinsdag, woensdagochtend (om de week), donderdag en vrijdag.

conny.jansen@gearhing.net

k 7

Directeur van onderwijsteam 6 Greetje Veenstra

Werkdagen maandag t/m donderdag.

greetje.veenstra@gearhing.net