Ons team

Teamfoto groot

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Achterste rij van links naar rechts:

Franciska Goodijk, Lucy Beugelsdijk, Geartsje Flisijn, Marije Bootsma, Ester Huitema, Ilona van Hoogmoed, Patricia Koehoorn, Conny Jansen.

Voorste rij van links naar rechts:

Johannes Hospes, Nynke Jorna, Geertje Feenstra, Ans Kooistra.

 

IJlst, augustus 2020

CJ

Locatiecoördinator en intern begeleider (IB-er) van De Kogge Conny Jansen

Werkdagen dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.

Conny is tevens Coach (startende) leerkrachten binnen Gearhing.

conny.jansen@gearhing.net

k 7

Directeur van onderwijsteam 6 Greetje Veenstra

Werkdagen maandag t/m vrijdag.

greetje.veenstra@gearhing.net

Jongenscoach JH

Johannes Hospes was meerdere jaren leerkracht van groep 7/8 op de Kogge. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat hij als jongenscoach aan het werk op de dinsdag voor de drie scholen van onderwijsteam 6.

johannes.hospes@gearhing.net

Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.kogge@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Peter Schaper, facilitair medewerker (de Kogge en 't Hazzeleger)