Ons team

Teamfoto Kogge 2021 2022

Dit is het enthousiaste team van De Kogge!

Van links naar rechts:

Patricia Koehoorn, Marije Bootsma, Franciska Goodijk, Geertje Feenstra, Geartsje Flisijn, Nynke Jorna, Ilona van Hoogmoed, Conny Jansen, Sanne Hoekstra, Greetje Veenstra, Lucy Beugelsdijk en Ans Kooistra.

 

IJlst, 18 augustus 2021

CJ

Locatiecoördinator en intern begeleider (IB-er) van De Kogge Conny Jansen

Werkdagen dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.

Conny is tevens Coach (startende) leerkrachten binnen Gearhing.

conny.jansen@gearhing.net

Directeur onderwijsteam 6: Vacature

Johannes

Johannes Hospes was meerdere jaren leerkracht van groep 7/8 op de Kogge. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat hij als jongenscoach aan het werk op de dinsdag voor de drie scholen van onderwijsteam 6.

johannes.hospes@gearhing.net

Verder zijn er ter ondersteuning nog drie collega's actief:

Attje Jansen, administratieve kracht onderwijsteam 6 (op dinsdag en vrijdag) administratie.kogge@gearhing.net

Ria Jongstra, manager bedrijfsvoering onderwijsteam 6, ria.jongstra@gearhing.net

Peter Schaper, facilitair medewerker (de Kogge en 't Hazzeleger)