Onze jaarkalender - informatiegids

5 Foto voorkant in KyK oogje

In onze jaarkalender staan per maand de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Daarnaast staat er veel informatie in over onze school: Even kennismaken; Organisatie van onze school; De Kogge: Daltonschool; Ouderraad; Medezeggenschapsraad; Zorg voor jezelf, de ander en de aarde; We zien ieder kind; Op naar school; Informatievoorziening; Voor het eerst naar school; Opvang na schooltijd en peuteropvang; Groepsindeling; Vakanties en vrije dagen; Contactgegeven en Vanuit KyK!