Passend onderwijs

logo passend onderwijs

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

Het bestuur van Gearhing is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School Ondersteunings Profiel (SOP) van de school. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning op school aanwezig is.

Plusklas

De Plusklas

Als een kind snel leert en een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan een kind heel anders denken dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen en dit kan aanpassen, onderpresteren of opvallend gedrag veroorzaken. Het is belangrijk om het sociale welbevinden in de gaten te houden, omdat het kind zich anders kan voelen dan de rest. Daarom bestaat de plusklas. Lees hier meer over de Plusklas.