Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Daltonschool De Kogge

Welkom!

Onze naam heeft een historische betekenis. Een kogge is een middeleeuws schip, dat in de gouden eeuw regelmatig IJlst bezocht om zijn handelswaar te laden of te lossen. De Kogge van nu laat uw kind meevaren op weg naar het voortgezet onderwijs. De bemanning bestaat uit enthousiaste en ervaren zeelui, die uw kind op een juiste wijze en met zorg begeleiden op deze reis. In dit filmpje laten kinderen van De Kogge de school zien!

Time flies when you're having fun
De inhoud van ons onderwijs is na de opname van dit filmpje (in 2019) niet echt veranderd. De kinderen hebben het nog steeds erg naar de zin en zijn allemaal ondertussen wel een paar jaartjes ouder geworden. Zo hebben we ook al weer veel zaken veranderd: in 2021 zijn we officieel een Daltonschool, nieuw meubilair in de Daltonkleuren, geen computers meer achterin de klassen, elk kind een eigen iPad, een andere directeur, het mini-leerplein voor de onderbouw is ingericht, Gearhing is op 1 januari 2022 gefuseerd met Odyssee en nu zijn we KyK: Krêft yn Kollektyf.

Onze school

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 136 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied. We houden rekening met de individuele leerstijl en aanleg van ieder kind.

Veilige ontmoetingsplaats
Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. Het is op onze school belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en open staat voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen.

Zelfstandig en samen
We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot een beter resultaat, o.a. door 'maatjesleren' en coöperatieve werkvormen. Door zowel het samenwerken als het zelfstandig werken te stimuleren, bereiden we de kinderen stap voor stap voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Optimale groeikansen
We willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en stellen de onderwijsbehoeften van kinderen centraal. We bieden onze leerlingen optimale groeikansen door dagelijks maatwerk te leveren voor elk vak- en vormingsgebied.

Dalton onderwijs

De Kogge is op 22 juni 2021 officieel Daltonschool geworden! De Daltonvlag wappert sindsdien vol trots na een ontwikkeltraject van vier jaar met het team.

Wat leer je ook op een Daltonschool?
De kernwaarden uit het Daltononderwijs staan voor ons centraal en zijn leidend voor het onderwijsaanbod en de manier waarop we met elkaar omgaan. Hieronder vindt u de vijf kernwaarden van Daltononderwijs:

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens bij ons kijken!
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Lotte Huisman, de directeur. Dat kan via info.kogge@kykscholen.nl of telefonisch (0515-531606). Lotte is van maandag t/m vrijdag wisselend aanwezig.