Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolregels

Onze afspraken

De Kogge, een school waar ieder kind uniek is. Uniek zoals ieder mens bedoeld is uniek te zijn.

Een school waar vanuit een veilige omgeving ruimte is voor het vieren van successen en het leren van fouten. Vanuit het bewustzijn van eigen ontwikkeling, eigen talenten en eigen mogelijkheden. Voor ons is de ruimte om uniek te mogen zijn, respect voor jezelf en voor de ander, de basis van ons openbaar onderwijs. Uniek zijn biedt ruimte aan excellent zijn. Ieder kind is excellent.

Onze schoolregels

 • Ik ben aardig voor mezelf en anderen;
 • Ik ben voorzichtig met mijn eigen spullen en die van anderen;
 • Ik zorg goed voor mezelf en eet gezond;
 • Ik praat netjes en rustig tegen iedereen;
 • Als ik last heb van iemand mag ik het zeggen;
 • Ik luister naar alle juffen en meesters;
 • Ik werk rustig en let goed op;
 • STOP = STOP.

Tút en derút strook

Afspraken

 • Tút en derút geldt alleen tijdens het brengen.
 • Op de Tút en derút strook mag niet geparkeerd worden (ook niet tijdens het halen).
 • Zo ver mogelijk doorrijden tot het einde van de strook of aansluiten in de rij.
 • Gelijk na het stoppen: Tútsje, berntsje(s) derút en rêstich fuortride!
 • Kinderen aan de stoeprand uit de auto laten stappen.


Verder

 • Wilt u de kinderen in school brengen, parkeer dan de auto op de parkeerplaats. Zo houden we de schooluitgang overzichtelijk.
 • Ouders die op de fiets of lopend komen, kunnen gebruik maken van de wachtplek. Zo houden de kinderen het overzicht.