Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit de groepen 6 t/m 8, die binnen de school voor alle leerlingen spreekt. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat er leeft onder de kinderen en wat ze nodig hebben om beter te kunnen leren en ontwikkelen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig over onderwerpen, die voor alle kinderen op school van belang zijn en werkt de ideeën samen met de school uit.

De leerlingen uit de leerlingenraad worden jaarlijks gekozen uit en door de leerlingen van de school.

Dit zijn de leerlingen van de leerlingenraad van schooljaar 2023-2024:

Van links naar rechts: Sierou, Suze, Finn, Elbrich, Jente en Juliët