Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage

Leden Ouderraad: 

 • Nolke Bergstra
 • Femke Hooft
 • Sanne Feenstra
 • Aafke Feenstra
 • Kirsten Reiker
 • Charlotte Edwards
 • Nynke van der Woude - Kuipers
 • Sytze Stellingwerf (penningmeester)
 • Susanne Slot (voorzitter)

Namens team: Geertje Feenstra en Franciska Goodijk. 
Algemeen e-mailadres: or.kogge@kykscholen.nl

Vanuit de OR

Welkom bij de Kogge in IJlst, waar de ouderbetrokkenheid centraal staat. De ouderraad van de Kogge is een groep enthousiaste ouders die zich inzet voor het welzijn van onze leerlingen en de schoolgemeenschap. De Ouderraad, ofwel OR werkt nauw samen met de schoolleiding om evenementen te organiseren, projecten te ondersteunen maar ook de stem van de ouders te vertegenwoordigen.  We organiseren en ondersteunen een verscheidenheid aan activiteiten, van Sinterklaasfeest tot de Avondvierdaagse maar ook de schoonmaakavonden in de school.

Wij geloven dat ouderbetrokkenheid een cruciale rol speelt in het succes en de levendigheid van onze school. Samen maken we de Kogge een mooie plek om te leren en te groeien. Wil je meer weten over de OR en hoe je kunt deelnemen? Neem gerust contact met ons op! 

Met vriendelijke groet, Nolke, Femke, Kirsten, Sanne, Nynke, Franciska, Geertje, Aafke, Charlotte, Sytze en Susanne

De ouderraad heeft twee kerntaken

 1. Rol in de communicatie tussen ouders en team/directie;
 2. In samenwerking met het team organiseren van niet-lesgebonden activiteiten.

De OR is niet voor de behandeling van klachten over een teamlid of individuele zaken die een kind betreffen. Wel kan de OR een rol spelen wanneer er zaken onder de ouders leven die de hele school of een deel van de school aangaan. Ouders die ideeën hebben kunnen dit bij de OR onder de aandacht brengen. Voorbeelden zijn de verkeersveiligheid rond de school en de renovatie van het schoolplein. 

Onze slogan luidt: Met zijn allen aan de slag gaan!

Samenstelling
De leden van de OR worden in principe voor een zittingsperiode van drie jaar gekozen. Ruim voor de thema-avond in het najaar presenteert de voorzitter samen met de penningmeester van de OR een schriftelijk verslag van de activiteiten en is er een half uur voor aanvang gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van op- en aanmerkingen.

Klankbord
De OR bespreekt verschillende actuele en praktische zaken met het team en de directie.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,- per leerling per jaar voor verschillende activiteiten op school (o.a. Sinterklaas, kerst), die niet door de overheid worden vergoed. Daarnaast is er per groep een verschillende bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp.