Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Zorg voor elk kind

Op De Kogge vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp of uitdaging nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het individuele kind of een groepje kinderen de activiteit te doen. Vanuit onze Daltonvisie laten we ook bewust kinderen samenwerken. Van elkaar kunnen ze heel veel leren!

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Het bestuur van KyK is zorgplichtig voor elke leerling die zich bij ons aanmeldt. Als school gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken wat de beste school voor hun kind is. Om te kijken of het kind op de school past hanteren wij het specifieke School Ondersteunings Profiel. Hierin staat beschreven welke basisondersteuning op school aanwezig is.

Kinderen met dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spelling. Al bij het aanleren van de letters in groep 3 hebben deze kinderen problemen. Zij moeten extra veel moeite doen om te leren lezen. Het zijn dan ook vaak enorme doorzetters! Vanaf groep 4 kunnen de kinderen op school onderzocht worden door een orthopedagoog. Wanneer dyslexie gediagnosticeerd is, is begeleiding van een gespecialiseerde logopedist op school mogelijk. Dyslexie is vaak erfelijk en gaat niet over maar een kind kan door veel oefenen wel veel leren en er minder last van hebben. Bij ons op school krijgen kinderen die dyslexie hebben of veel moeite met lezen en/of spelling extra instructie, oefentijd en begeleiding. We hebben ook luistercd's bij enkele boeken zodat ze dezelfde boeken kunnen luisteren en lezen als hun klasgenootjes!

Expertisecentrum

We hebben veel kennis in de school om kinderen de juiste begeleiding te geven. Maar soms is het fijn als een specialist met ons meekijkt. Wanneer een kind te weinig ontwikkeling laat zien op bijvoorbeeld het gebied van rekenen terwijl hij/zij wel goed zijn best doet, willen we graag weten wat er aan de hand is. De rekenspecialist van het Expertisecentrum komt dan een onderzoek doen op school. Zij geeft school tips en kan de leerling voor korte tijd begeleiden.

Het expertisecentrum biedt het volgende aan:

  • een gedragsspecialist (kindercoach, begeleiding bij scheiding);
  • een rekenspecialist;
  • dyslexiespecialist;
  • specialist meer- en hoogbegaafdheid;
  • orthopedagoog (IQ onderzoeken afnemen).

Het Leerlab

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door een ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Daarom bestaat Het Leerlab in Sneek!

Doelgroep
(Hoog)Begaafde kinderen met een hulpvraag uit groep 5 t/m 8 van de reguliere basisscholen van KyK zijn welkom. Het Leerlab is speciaal voor kinderen die weinig aansluiting hebben op de eigen school, niet met plezier naar school gaan of tegen andere problemen aanlopen. Op Het Leerlab ontmoeten ze gelijken. De gespecialiseerde leerkrachten besteden aandacht aan de problemen waar ze tegenaan lopen en dagen de kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze met en van elkaar leren!

Het Leerlab is op donderdag. Aanmelding wordt, in overleg met de leerkracht, gedaan door de IB-er.