Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Onze ambities

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit:

  • BORGEN: Borgen van de ingezette koers
  • DALTON: Borging, doorgaande lijn
  • TEACH: Inzetten naar wens

  • DIGIKEUZEBORD: Implementeren kleutermethode
  • FRIES: Oriënteren/implementeren methode
  • ENGELS: Oriënteren nieuwe methode
  • SCHOOLPLEIN: Verdere uitwerking vergroening schoolplein

Deze ambities zijn verder uitgewerkt in het schooljaarplan 2023-2027.