Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer
Onze school

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 136 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied. We houden rekening met de individuele leerstijl en aanleg van ieder kind.

Veilige ontmoetingsplaats
Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. Het is op onze school belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en open staat voor elkaars ideeën, gewoontes en culturen.

Zelfstandig en samen
We leren kinderen zelfstandig naar oplossingen zoeken, zodat ze minder afhankelijk zijn van anderen. Tegelijkertijd laten we de kinderen ervaren dat samenwerken kan leiden tot een beter resultaat, o.a. door 'maatjesleren' en coöperatieve werkvormen. Door zowel het samenwerken als het zelfstandig werken te stimuleren, bereiden we de kinderen stap voor stap voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Optimale groeikansen
We willen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en stellen de onderwijsbehoeften van kinderen centraal. We bieden onze leerlingen optimale groeikansen door dagelijks maatwerk te leveren voor elk vak- en vormingsgebied.